Our office» Náš team» Mgr. Zuzana Dědečková

Mgr. Zuzana Dědečková

Mgr. Zuzana Dědečková ukončila studium Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni v roce 2008. V průběhu svého studia pracovala jako právní praktikant v advokátní kanceláři Mgr. Ludovíta Pavely a rovněž absolvovala stáž u Probačního a mediačního úřadu, kde se věnovala problematice výkonu alternativních trestů. Před příchodem do advokátní kanceláře BROŽ & PARTNER pracovala jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Sedláčková & Vítek, kde se věnovala zejména problematice průmyslového práva i obchodního a občanského práva. V advokátní kanceláři BROŽ & PARTNER se Zuzana věnuje především oblasti práva rodinného, zabývá se alternativními způsoby řešení sporů a veřejnými zakázkami.  

 

Zuzana je členkou České advokátní komory a hovoří plynule jazykem anglickým.

 

Kontakt

 

Tel.: +420 222 511 555

Fax: +420 224 255 538

e-mail: dedeckova@ak-broz.cz

 Poslat odkaz stránky