Kancelář

Kancelář

Naše kancelář BROŽ & PARTNER, advokáti byla založena již v lednu 1990 JUDr. Jiřím Brožem, CSc. a patří tak mezi nejdéle působící advokátní kanceláře na území České republiky. Poskytuje svým klientům komplexní právní pomoc v rámci českého právního řádu a široké portfolio právních služeb, čemuž odpovídá i vysoce odborná profesionální znalost obecně závazných právních předpisů, jakož i specializace a jazyková vybavenost advokátů a advokátních koncipientů.

Naše advokátní kancelář nabízí všestranné a kvalifikované právní služby a poradenství s vysokou mírou specializace směřující k maximálnímu zajištění potřeb svých klientů. Spolupracujeme proto úzce se zahraničními advokátními kancelářemi, zejména ze zemí německé a anglo-americké právní oblasti.

 Poslat odkaz stránky